Pierwsza wizyta u logopedy – czego się spodziewać i jak się na nią przygotować?

Postawienie prawidłowej diagnozy logopedycznej jest warunkiem opracowania skutecznej, dostosowanej do potrzeb Twojego dziecka terapii. Dlatego pierwsze spotkanie ze specjalistą jest tak istotne! Warto się do niego dobrze przygotować i wiedzieć czego można się po nim spodziewać.

Diagnoza logopedyczna polega w dużej mierze na obserwacji dziecka podczas swobodnej i kierowanej zabawy, tak aby zainteresować i zachęcić je do dalszej współpracy. Zaczyna się ona od przeprowadzenia dokładnego wywiadu z opiekunem/opiekunami dziecka. Dlatego warto się przygotować i przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia dziecka, zaczynając od przebiegu ciąży i porodu, poprzez ocenę dziecka po porodzie i osiąganie kamieni milowych. Logopeda zapyta także o częstotliwość występowania różnego rodzaju infekcji (szczególnie ważne jest tu poinformowanie o przebytej anginie czy zapaleniu ucha), sposoby karmienia dziecka i występowanie zaburzeń mowy w najbliższej rodzinie. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie budowy i sprawności narządów mowy oraz artykulacji poszczególnych głosek. Dzięki temu logopeda określi, które głoski dziecko wymawia poprawnie, a z którymi ma problem. W trakcie całego badania specjalista obserwuje swobodne, samodzielne wypowiadanie się, które świadczy o rozwoju słownika dziecka, sprawdza także poziom jego rozumienia poleceń, zachowanie, słuch fizjologiczny oraz słuch fonematyczny, czyli taki, który pozwala nam prawidłowo rozróżniać dźwięki mowy. Wizyta diagnostyczna kończy się przedstawieniem rodzicom wniosków z przeprowadzonego badania. Logopeda informuje o zaburzeniach mowy, potencjalnych zagrożeniach w rozwoju mowy i proponuje ewentualną terapię. W razie konieczności kieruje dziecko na konsultację do odpowiedniego specjalisty (np. foniatry, laryngologa, ortodonty itp.)

Na diagnozę, jeśli oczywiście istnieje taka możliwość, warto umówić się z obojgiem rodziców. Rodzicom we dwójkę łatwiej jest odpowiadać na pytania dotyczące dziecka, opowiadać o wątpliwościach i obawach. Przy okazji logopeda może wtedy sprawdzić czy problemy malucha nie mają podłoża środowiskowego (np. jeśli jedno z rodziców nieprawidłowo realizuje jakąś głoskę, dziecko może realizować ją tak samo przez naśladownictwo).

Rady dla Rodzica:

  1. Przed wizytą porozmawiaj ze swoim dzieckiem. Powiedz gdzie je zabierasz i w jakim celu. W trakcie rozmowy staraj się być spokojny i uśmiechnięty. Nigdy nie strasz dziecka wizytą u żadnego specjalisty! Nie może traktować takiego spotkania jak kary. Nie daj mu też odczuć swojego stresu, czy zdenerwowania. Spróbuj je zachęcić i zaciekawić wizytą, a także odpowiedzieć na jego pytania. Pamiętaj, że niepokój rodziców udziela się również dziecku!
  2. Pamiętaj, że logopeda jest dla Ciebie i Twojego dziecka. Nie bój się zadawać pytań, dzielić wątpliwościami i prosić o ich wyjaśnienie. Najlepiej przygotuj sobie pytania, jakie chciałbyś zadać.
  3. Kwestie, o które logopeda Cię zapyta:

– przebieg ciąży i porodu (przyjmowane leki, przebyte choroby w trakcie ciąży);

– stan dziecka po urodzeniu (niedotlenienia, zaburzenia, choroby, punkty w skali Apgar);

– jak przebiegał dotychczasowy rozwój motoryczny dziecka;

– kiedy dziecko zaczęło mówić, czy występowało głużenie i gaworzenie;

– karmienie – w przypadku małych dzieci weź ze sobą coś, co dziecko lubi jeść i pić. Zabierz butelkę, którą najczęściej karmisz dziecko, ulubiona łyżeczkę oraz stałe pokarmy, które będzie mogło gryźć. Nie karm dziecka bezpośrednio przed wizytą, po to, by w jej trakcie miało ochotę coś zjeść.

4. Weź ze sobą:

– wypisy ze szpitala, jeśli dziecko było hospitalizowane;

– wyniki badań audiologicznych (słuchu) oraz badań neurologicznych, jeśli z jakiś przyczyn były przeprowadzane;

-orzeczenie, opinię z przedszkola dotyczącą dziecka bądź opinię od innych specjalistów, jeśli takie posiadasz;

-jeśli dziecko uczęszczało wcześniej na zajęcia logopedyczne to zabierz ze sobą opinię od poprzedniego specjalisty bądź zeszyt, do którego były wklejane ćwiczenia do pracy w domu.