Nasi terapeuci

Logopedia jest naszą pasją. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas zajęcia były efektywne, ale także realizowane w przyjaznej atmosferze. Istotne jest dla nas wspieranie naszych pacjentów i ich rodzin. Metody pracy, dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta, nasza wiedza, doświadczenie, a także odpowiedzialna postawa jako terapeutów, pozwalają nam na skuteczne pomaganie osobom z trudnościami w komunikacji. Prowadzona przez nas terapia jest szczegółowo zaplanowana i systematyczna.

Staramy się wykonywać swoją pracę najlepiej i najrzetelniej jak potrafimy, dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Oto kilka słów o nas:

NATALIA BUCZEK – dr n. hum. o specjalności językoznawczej, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, dogoterapeuta, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, współpracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Odbyte szkolenia:

 • „Emisja głosu – praktyczne zastosowanie w pracy”;
 • cykl szkoleń z zakresu autyzmu: „Cechy osoby z autyzmem”, „Zasady pracy z osobą z autyzmem”, „Zachowania trudne u osób z autyzmem”, „Techniki eliminowania zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu”;
 •  „Komunikacja alternatywna w pracy z osobami o specjalnych potrzebach komunikacyjnych”;
 • szkolenie z Programu Językowego Makaton (alternatywny sposób komunikacji) –  I i II stopień;
 • „Czas wolny dziecka. Stymulacja sensoryczna, zabawy”;
 • „Terapia logopedyczna z punktu widzenia osoby z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów”;
 • szkolenie Integracji Sensorycznej – I stopień;
 • szkolenie z obsługi okulografu;
 • „Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego”;
 •  „Pies w dogoterapii” uprawniające do prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych;
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż”;
 • „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”;
 • „Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i pop zabiegu”;
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia.

Autorka artykułów w czasopismach logopedycznych oraz publikacjach naukowych.

ANITA PERUŻYŃSKA – mgr logopedii, terapeuta zajęciowy, trener umiejętności społecznych TUS, w trakcie studiów podyplomowych: „neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną”.

Odbyte szkolenia:

 • „Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym”;
 • „Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”;
 • „Seplenienie międzyzębowe: diagnoza, metody korekcji, terapia”;
 • „Masaż wibratorami logopedycznymi”;
 • „Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie”;
 • „Mowa bezdźwięczna – postępowanie logopedyczne”;
 • „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia”;
 • „Terapia i diagnoza jąkania i innych zaburzeń płynności mowy”;
 • „Terapia małego dziecka z autyzmem”;
 • „Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”;
 • „Praktyczny warsztat relaksacji żuchwy”.

KAROLINA PLEWKA – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny.

Odbyte szkolenia:

 • „Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE”;
 • „Stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ IBE”;
 • „Integracja Sensoryczna I stopień. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”;
 • „Kolejność wywoływania głosek”;
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej”;
 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego”; 
 • „Kinesiotaping logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”; 
 • „Terapia miofunkcjonalna w zaburzeniach układu orofacjalnego”.

EMILIA SYPNIEWSKA – mgr logopedii, terapeuta ręki.

Odbyte szkolenia:

 • „Terapia ręki i stopy I i II stopnia”;
 • „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”;
 • „Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien – podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki”;
 • „Terapia miofunkcjonalna. Pionizacja języka i oddychanie w terapii logopedycznej”;
 • „Seplenienie międzyzębowe”;
 • „Profilaktyczne zajęcia grupowe w przedszkolu. Stymulowanie mowy i myślenia”; 
 • „Fundamenty pracy z dzieckiem z ORM”; 
 • „Diagnoza logopedyczna w przedszkolu – teoria”; 
 • „Terapia jąkania wczesnodziecięcego”; 
 • „Przesiewowe badanie logopedyczne”;
 • „Ankyloglosja praktycznie – stymulacja przed i po zabiegu”.

Autorka artykułów logopedycznych, które ukazały się m.in. na blogu „Instytut logopedyczny”, na stronie „Dobry logopeda” oraz w czasopiśmie „Moda na Zdrowie”. 

KATARZYNA SZNIP – mgr logopedii, pedagog (ukończyła pedagogikę opiekuńczą z socjoterapią), w trakcie studiów podyplomowych: “Integracja sensoryczna z terapią ręki”.

Odbyte szkolenia:

 • „Arteterapia w pracy z dziećmi”;
 • „Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego”;
 • „Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna”;
 • „Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien – podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki”;
 • Warsztaty muzyczne wg idei Carla Orffa „Muzyka filmowa w edukacji muzycznej dziecka”;
 • „AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca”;
 • „Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu”;
 • „Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie”;
 • „Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej”;
 • „Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie”;
 • „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”;
 • „Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej”.