O mnie

Nazywam się Natalia Buczek – jestem doktorem nauk humanistycznych o specjalności językoznawczej. Ukończyłam studia magisterskie – logopedia, na międzyuczelnianym kierunku na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończona przeze mnie specjalizacja to wczesna interwencja logopedyczna. Jestem również współpracownikiem logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na co dzień pracuje jako logopeda w mieście Olsztyn. Daje mi to możliwość wymiany doświadczeń z innymi czynnymi zawodowo logopedami, a także doskonalenia swojego warsztatu pracy i umiejętności.

Logopedia jest moją pasją. Dokładam wszelkich starań, aby prowadzone przeze mnie zajęcia były efektywne, ale także realizowane w przyjaznej atmosferze. Istotne jest dla mnie wspieranie moich pacjentów i ich rodzin. Metody pracy, dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta, moja wiedza, doświadczenie, a także odpowiedzialna postawa jako terapeuty, pozwalają mi na skuteczne pomaganie osobom z trudnościami w komunikacji. Prowadzona przeze mnie terapia jest szczegółowo zaplanowana i systematyczna.

Staram się wykonywać swoją pracę najlepiej i najrzetelniej jak potrafię, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach oraz konferencjach naukowych:

 • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe „Emisja głosu – praktyczne zastosowanie w pracy”;
 • udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy” w Lublinie;
 • cykl szkoleń z zakresu autyzmu: „Cechy osoby z autyzmem”, „Zasady pracy z osobą z autyzmem” i „Zachowania trudne u osób z autyzmem”;
 • warsztaty szkoleniowe „Techniki eliminowania zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu”;
 • szkolenie: „Komunikacja alternatywna w pracy z osobami o specjalnych potrzebach komunikacyjnych”;
 • warsztaty umożliwiające poznanie oprogramowania i urządzeń wspomagających komunikacją alternatywną;
 • konferencja logopedyczna „Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych” w Bydgoszczy;
 • warsztaty „Terapia ręki”;
 • szkolenie z Programu Językowego Makaton (alternatywny sposób komunikacji) –  I i II stopień;
 • szkolenie: „Czas wolny dziecka. Stymulacja sensoryczna, zabawy”;
 • szkolenie: „Terapia logopedyczna z punktu widzenia osoby z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów”;
 • udział w „Europejskim Dniu Logopedy – „Gdzie w mózgu mieszka słowo”;
 • udział w konferencji logopedycznej „Współczesne problemy komunikacji językowej” w Gdańsku;
 • szkolenie Integracji Sensorycznej – I stopień;
 • szkolenie z obsługi okulografu;
 • warsztaty „Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego”;
 • szkolenie „Pies w dogoterapii” uprawniające do prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych;
 • ogólnopolska konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej” w Gdańsku;
 • szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż”;
 • szkolenie „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystawa Logopedycznego.

Doświadzenie zawodowe zaczęłam zdobywać w trakcie studiów magisterskich – poza obowiązkowymi praktykami w różnych placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne i oddział neonatologiczny), zaczęłam prowadzić terapię logopedyczną dzieci i dorosłych z wadami wymowy. Następnie współpracowałam z prywatnym centrum rehabilitacyjnym, a także kilkoma przedszkolami oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną.  Aktualnie mój gabinet logopedyczny współpracuje z centrum diagnozy i terapii „Królik”.

Prywatnie uwielbiam podróżować, jeździć konno, śpiewać i spędzać czas z najbliższymi.