Nasi terapeuci

Logopedia jest naszą pasją. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas zajęcia były efektywne, ale także realizowane w przyjaznej atmosferze. Istotne jest dla nas wspieranie naszych pacjentów i ich rodzin. Metody pracy, dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta, nasza wiedza, doświadczenie, a także odpowiedzialna postawa jako terapeutów, pozwalają nam na skuteczne pomaganie osobom z trudnościami w komunikacji. Prowadzona przez nas terapia jest szczegółowo zaplanowana i systematyczna.

Staramy się wykonywać swoją pracę najlepiej i najrzetelniej jak potrafimy, dlatego stale podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Oto kilka słów o nas:

NATALIA BUCZEK – dr n. hum. o specjalności językoznawczej, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, dogoterapeuta, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, współpracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Odbyte szkolenia:

 • „Emisja głosu – praktyczne zastosowanie w pracy”;
 • cykl szkoleń z zakresu autyzmu: „Cechy osoby z autyzmem”, „Zasady pracy z osobą z autyzmem”, „Zachowania trudne u osób z autyzmem”, „Techniki eliminowania zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu”;
 •  „Komunikacja alternatywna w pracy z osobami o specjalnych potrzebach komunikacyjnych”;
 • szkolenie z Programu Językowego Makaton (alternatywny sposób komunikacji) –  I i II stopień;
 • „Czas wolny dziecka. Stymulacja sensoryczna, zabawy”;
 • „Terapia logopedyczna z punktu widzenia osoby z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów”;
 • szkolenie Integracji Sensorycznej – I stopień;
 • szkolenie z obsługi okulografu;
 • „Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego”;
 •  „Pies w dogoterapii” uprawniające do prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych;
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż”;
 • „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”;
 • „Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i pop zabiegu”;
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia”;
 • „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii”.

Autorka artykułów w czasopismach logopedycznych oraz publikacjach naukowych.

MARLENA BANCERZ – mgr logopedii, terapeuta miofunkcjonalny, diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.

Odbyte szkolenia:

 • „SMURF – Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów”
 • „Stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ IBE”;
 • „Integracja Sensoryczna I stopień. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”;
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej”;
 • „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia.”;
 • „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”;
 • „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy”;
 • „KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka”;
 • „Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych”.

NATALIA DUTCZAK – mgr logopedii, terapeuta miofunkcjonalny, diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.

Odbyte szkolenia:

 • „Rehabilitacja głosu – terapia zaburzeń czynnościowych głosu”;
 • „Trening karmienia STEP BY STEP”;
 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego”; 
 • „Kinesiotaping logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne”; 
 • „Terapia miofunkcjonalna w zaburzeniach układu orofacjalnego”;
 • „Innowacyjne metody elektrostymulacji w logopedii”;
 • „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy”;
 • „Problemy diagnostyczne w przypadku afazji u osób dorosłych”.

MONIKA KACZMARCZYK – mgr logopedii, diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow. W trakcie studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Odbyte szkolenia:

 • „Integracja sensoryczna I stopień – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej”;
 • „Trening karmienia STEP BY STEP”;
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego;
 • „Innowacyjne metody elektrostymulacji w logopedii”;
 • „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy”;
 • „Przesiewowe badania wymowy”.

PAULINA KOSAKOWSKA – mgr logopedii, terapeuta miofunkcjonalny, diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow. W trakcie studiów podyplomowych: „Neurologopedia” oraz „Surdologopedia”.

Odbyte szkolenia:

 • „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy”;
 • „Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych”
 • „Stosowanie Testu Rozwoju Językowego”;
 • „Mioterapia”;
 • „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”;
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej”;
 • Kurs Polskiego Języka Migowego – pozom zaawansowany„;
 • „AAC- mity i fakty”;
 • „Reedukacja oddechowa w terapii dzieci”;
 • „Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy”;
 • „Pułapki w terapii dyslalii”;
 • „10 zasad terapii dzieci z wadą słuchu”;
 • „Diagnoza logopedyczna w ASD”;
 • „Niedosłuch. Wszystko, co powinien wiedzieć logopeda”;
 • „Pedagogiczny trening słuchowy – ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”;
 • „Planowanie terapii i standardy logopedyczne w różnych przypadkach”;
 • „Smoczek – przyjaciel czy wróg? Odradzać czy polecać, jeżeli tak to jaki?”;
 • „Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien – podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki”;
 • „Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym”;
 • „Praktyczne rozwiązania podczas terapii logopedycznej dziecka z ORM”
 • „Seplenienie międzyzębowe i boczne”;
 • „Lambdacyzm – głoska „L” w praktyce logopedy”.

EMILIA SYPNIEWSKA – mgr logopedii, terapeuta ręki.

Odbyte szkolenia:

 • „Terapia ręki i stopy I i II stopnia”;
 • „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”;
 • „Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien – podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki”;
 • „Terapia miofunkcjonalna. Pionizacja języka i oddychanie w terapii logopedycznej”;
 • „Seplenienie międzyzębowe”;
 • „Profilaktyczne zajęcia grupowe w przedszkolu. Stymulowanie mowy i myślenia”; 
 • „Fundamenty pracy z dzieckiem z ORM”; 
 • „Diagnoza logopedyczna w przedszkolu – teoria”; 
 • „Terapia jąkania wczesnodziecięcego”; 
 • „Przesiewowe badanie logopedyczne”;
 • „Ankyloglosja praktycznie – stymulacja przed i po zabiegu”.

Autorka artykułów logopedycznych, które ukazały się m.in. na blogu „Instytut logopedyczny”, na stronie „Dobry logopeda” oraz w czasopiśmie „Moda na Zdrowie”. 

KATARZYNA SZNIP – mgr logopedii, pedagog (ukończyła pedagogikę opiekuńczą z socjoterapią), w trakcie studiów podyplomowych: “Integracja sensoryczna z terapią ręki”.

Odbyte szkolenia:

 • „Arteterapia w pracy z dziećmi”;
 • „Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu szumiącego”;
 • „Mowa bezdźwięczna- diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna”;
 • „Co logopeda o słuchu wiedzieć powinien – podstawy fizjologii, patologii i diagnostyki”;
 • Warsztaty muzyczne wg idei Carla Orffa „Muzyka filmowa w edukacji muzycznej dziecka”;
 • „AAC Komunikacja alternatywna i wspomagająca”;
 • „Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu”;
 • „Diagnoza funkcjonalna: połykanie, żucie, pozycje spoczynkowe, oddychanie”;
 • „Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej”;
 • „Nadmierne ślinienie w logopedii – skuteczne techniki eliminujące ślinienie”;
 • „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna”;
 • „Staw skroniowo-żuchwowy w praktyce logopedycznej”.