Nowość w naszym gabinecie – Aktywny Trening Słuchowy NEUROFLOW

Już od lipca zapraszamy na Aktywny Trening Słuchowy NEUROFLOW w naszym gabinecie!

Trening słuchowy jest częstym elementem terapii logopedycznej. NEUROFLOW jest aktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych. Przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia aż po osoby dorosłe, które mają trudności z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Przetwarzanie słuchowe to nie tylko prawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu. To również świadome (aktywne) słuchanie. Nierzadko zdarza się, że narząd słuchu nie budzi zastrzeżeń, a dziecko sprawia wrażenie, jakby nic nie słyszało lub nie słuchało. Objawami zaburzeń przetwarzania słuchowego są trudności związane z:

 • rozumieniem dłuższych wypowiedzi – nie jest w stanie zapamiętać dłuższych poleceń i ich wykonać; 
 • rozumieniem mowy w hałasie;
 • lokalizacją źródła dźwięku;
 • krótkotrwałą koncentracją uwagi;
 • problemami w nauce czytania;
 • nadwrażliwością słuchową;
 • rozróżnianiem podobnie brzmiących słów; 
 • mimo że uważnie słucha, nie rozumie i nie potrafi zapamiętać tego, co usłyszało; 
 • częstym proszeniem o powtórzenie polecenia lub pytania; 
 • monotonną, powolną mową; 
 • sprawia wrażenie, jakby nie słyszało (podejrzenie wady słuchu); 
 • kłopotami z liczeniem, zapamiętywaniem dat, dni tygodnia, pór roku itp.; 
 • ubogim słownikiem czynnym; 
 • problemami z odróżnianiem głosek k/g, s/z, c/dz, p/b, f/w itd.; 
 • błędnym zapisywaniem głosek, których nie rozróżnia; 
 • opóźnionym rozwojem mowy lub wadą wymowy. 

Trening słuchowy NEUROFLOW składa się z modułów odpowiadających poszczególnym typom zaburzeń przetwarzania słuchowego, a program dostosowany jest do poziomów rozwojowych (od wieku przedszkolnego do dorosłego). Program ćwiczeniowy angażuje takie funkcje, jak: koncentracja uwagi, pamięć, rozumienie oraz myślenie przyczynowo-skutkowe.

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest wcześniej przeprowadzaną diagnozą, na podstawie której wybiera się indywidualny program ćwiczeń odpowiednio dostosowany do możliwości dziecka.

Zapraszamy na zajęcia 🙂