22 PAŹDZIERNIK – Światowy Dzień Osób Jąkających się

22 PAŹDZIERNIK – Światowy Dzień Osób Jąkających się!

Czym jest jąkanie? 

JĄKANIE jest przerwą w normalnym rytmie mowy, podczas której jąkający wie dokładnie, co chce powiedzieć, ale w tym momencie nie jest zdolny do wypowiedzenia tego w łatwy sposób. Dzieje się tak z powodu mimowolnych powtórzeń, przeciągania, przerywania wypowiadanej głoski lub sylaby, co jest wynikiem nadmiernego napięcia mięśni narządów mowy.

Jąkanie dotyczy aż 60 milionów ludzi na całym świecie i występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Wśród osób jąkających się możemy zauważyć także wiele znanych osób, jak chociażby: Jurek Owsiak, Winston Churchill, Napoleon Bonaparte.

Jak zachowywać się wobec osoby jąkającej się?

 • cierpliwie wysłuchaj tego, co chce Ci powiedzieć
 • nie mów do niego NIGDY: „nie jąkaj się”
 • nie pospieszaj, daj czas na swobodną wypowiedź
 • nie kończ za niego zdania i nie poprawiaj go
 • bądź wyrozumiały i cierpliwy
 • nie krytykuj i NIGDY nie wyśmiewaj!

Gdzie szukać pomocy?

 • gabinety logopedyczne
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • Polski Związek Osób Jąkających się
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się
 • turnusy terapeutyczne dla osób jąkających się
 • Kluby „J”

Jeżeli jąkanie dotyczy właśnie Ciebie albo osoby z Twojego otoczenia pamiętaj, że na rozpoczęcie pracy nad zniwelowaniem tego zaburzenia nigdy NIE JEST ZA PÓŹNO! Warto poszukać pomocy i odpowiedniego specjalisty, który poprawi jakość Twojego życia, życia Twojego dziecka, przyjaciela itd. Spróbuj, a na pewno nie pożałujesz! 🙂